Bemutatkozás

Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség.

Kezdőlap Hírek Beszámoló Galéria Információk Alapszabály

Magyar Gyermek és Ifjúságvédelmi Szövetség Elnöksége, a Tagság é a Magam nevében köszöntöm a T. Olvasót/Nézőt.

Szeretném remélni, hogy ez a kis film szövege, főleg a tartalma elnyeri tetszésüket. 40 év múlva emlékezünk, és szeretnénk emlékeztetni mindazokat, akik alkotói közösségben részt vettek és természetesen minden segítséget adott.

A MAGYISZ meghúzta a vonalat: hol legyen, és hol kell lennie egy közhasznú civil szervezetnek, amely azért jött létre, hogy célját teljesíteni tudja, azaz a gyermek és ifjúságvédelem terén érintse meg mindazokat, akik az elhagyatottak, árvák, kirekesztődöttek, állami gondoskodásban nevelkedettek. Értük tevékenykedtünk. Mindazok az eredmények, amelyek e rövid kis filmben is láthatóak, olvashatóak bizonyítják elkötelezett szeretetteljes, a hit a reményben is megvalósuló szándékunkat.

Barátaink fogadjátok szeretettel és kérünk arra minden olvasót, nézőt, hogy adja tovább a látottakat. Nem dicsekvésből írom mindezt, de a szervezetünk 4 különböző elnevezésű szakmai minisztérium kitüntetésével büszkélkedhet amimögött sok, de nem fáradságos munka van, hiszen rossz életkörülmények között élő gyermekek jobb életkörülményeiért dolgozunk. Balog Zoltán Miniszter Úr kitűntette a Gyermekvédelmi Törvény 20. évfordulójának tartott központi ünnepségen a Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetséget. Munkánkat a Minisztériumban is figyelemmel kisérik, aminek örülünk, mert elismerik munkánkat ezért fogjuk a zászlót, hogy a jövőben is eleget tudjunk tenni küldetésünknek .

Köszönetem fejezem ki az Elnökségünk nevében is minden MAGYISZ tagoknak és patronálónak.
Istennek legyen hála, hogy ezt megérhettük.

Kocsis Jánosné
Elnök

Epilógus

Szövetségünk megalakulásának, ugyan 40 éve, nem lehetett más célja:" szeresd a gyermeket, a Lét Napfénye Ő."
Ez a gondolat fogta át a 40 évet. Egyedül nem lehetett volna elérni, melyet ezen kis film összességében hozott. Mindent felszámoltunk és igyekeztünk is arra, hogy a gyermek Felnőtté válásakor egy nagyon szép emléke legyen éveiről. Szellemünk és főleg tevékenységünk bejárta az egész világot: Dániától Görögországig, Oroszországtól Amerikáig, s benne főleg szeretett Hazánkban élő és a Kárpát medencében élő magyar testvéreinkért. Szeretjük Hazánkat. Legyen mindenki boldog, szolgálja Hazánkat. Krisztus sokat szenvedett és értünk halt meg, s ezt nem nagy szavakként említem, csupán azért, hogy az Ő szenvedései értünk legyen erősségünk a jövőben is. A teremtő áldjon meg mindenkit, Szeretett Gyermekeink hozzátok szólva, Értetek a Magyisz minden tagjának szíve dobog…. Köszönöm: hogy 40 éve alkotóként és résztvevőként munkálkodhattam. Legyetek boldogok….
Az Úr, 2017. év December havának Karácsonyán.

Alapító Dr. Orbán István
>

Preambulum


25 év, egy század negyede, múltán emlékezünk a Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség megalakulásáról, működéséről, tagszervezeteiről és elődjéről a GYIVI Igazgatók Munkaközösségéről. Mindezt a teljesség igénye nélkül teszem. Ma pontosan – egy nap híján 25 év telt el a MAGYISZ Somogy Megyei Bíróság (1990.július 16.) végzésétől, amikor is a bírósági nyilvántartásban 579. sorszám alatt nyilvántartásba vette a MAGYISZ elődjét: Magyar- Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kamarát. A Kamara későbbiekben azaz, a Ptk. rendelkezése szerint jogerősen 1996. február 9-én, a Somogy Megyei Bíróság Pk. 60.083/1990/3 szám alatt Szövetséggé nyilvántartásba vette. A tagszervezetek, megyei szervezetek: Somogy, Heves, Fejér, Baranya, Győr-Moson-Sopron, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Komárom-Esztergom, Hajdú-Bihar és Bács-Kiskun megyéket illetően, mindösszesen 845 fizetett taggal. Az alapításra Pécsett 1990. július 5 napján került sor 131 résztvevővel, azaz taggal, a szakminisztérium képviselőivel együtt.

Prezentációban vissza kell tekintenem arra a tevékenységre amikor is 1983 őszén Kaposvárott, a Kecelhegyi Kápolnában Dr. Bernád István az MM Főosztályvezető helyettesével körvonalaztuk a család- gyermek- és ifjúságvédelmi rendszer szakmai képviseletének lehetőségét, kérésére (keddi nap) ugyanazon héten pénteken személyesen vittem fel a GYIVI Igazgatók Munkaközösségének szervezett alap- és szervezeti szabályzatának tervezetét szakmai program tervezetét. Ezt követően Budapest GYIVI 1984. február első napjaiban megalakult a GYIVI Igazgatók Munkaközössége, melynek vezetőjévé választottak és ez 1990. május 21-ig működött. Erről szól mintegy 24 oldalas összefoglaló, amelyből egyértelműen kitűnik, hogy a GYIVI munkaközössége meghatározó volt a magyar gyermek- és ifjúságvédelmi rendszer kialakulásában, működtetésében és reformjában. A kor parancsa: jogi személyiséggel rendelkező új gyermek- és ifjúságvédelem területén létrejövő civil szervezetnek. Ez történt 1990. július 16-án, és működik a továbbiakban is. A Somogy Megyei Bíróság Pk. 60.083/1990/11. számú végzésével 1999. február 10-én jogerősen közhasznú nyilvántartásban vette.

A Szövetség alaptételként (tézisek) néhány fontos jelenségre, cselekedetre, működéssel kapcsolatos munkálkodással, igaz ad hoc jelleggel a           következőket kell elmondanunk. A MAGYISZ a történelmi és társadalmi helyzetnek megfelelően működött az elmúlt 25 évben A MAGYISZ a család- és gyermek- és ifjúságvédelem utoló klasszikusa, és az adott kornak minden irányzatát képviselni tudta.

Pl.: • A nagy nevelőotthonok reformja,
 • • Megelőző, pártfogó, utógondozói, állami és állami gondoskodás egysége
 • • A mentálhigiénés terápiák (könyvet is jelentettem meg III: szám alatt)
 • • Az önálló életkezdők támogatása
 • • Lakásotthonok kiépítése
 • • A nevelőszülőkkel való kapcsolatteremtés-, tartás (30 éves harc után jött létre a nevelőszülői jogviszony

 • • A dolgozók képzése (Eger, Kiskunhalas, Székesfehérvár, tagozat szociálpedagógus képzés, mintegy ezer dolgozó szerzett diplomát.Biztosította az alkotói szabadságot, Pl.: 11 kötetes könyvet jelentettünk meg, 8 szakmai folyóiratban publikáltunk, államigazgatás, pedagógiai, pénzügyi folyóirat stb.

A MAGYISZ megértette, hogy a gondozásba vett gyermekek teljes körű gondozást igényelnek (jogszabály módosítások) A MAGYISZ tiszteletben tartotta a munkavállalók és gyermekek lelkiismeretének szabadságát. A jogalkotás minden szintjén aktívan vett részt

 • • A Gyvt. 1997. évi XXXI. törvény (és 108 módosítása, kiegészítése)
 • • Szociális törvény 1993. évi III. törvény módosítása
 • • Magzatvédelmi törvény 1993. évi IV. törvény, stb.Az intézmények kialakítását és működtetését kezdeményezte, a nagy létszámú gyermekotthonok leépítését és lakásotthon létrehozását, jogi személyiséggel nem rendelkeznek.

A MAGYISZ tudta, hogy

 • • Az egészséges emberek között nem kell az orvos
 • • Szektormentesen működjön
 • • Nemzetközi elszigeteltséget fel kell oldani, (Izrael, Dánia, NDK)
 • • Civil szervezetekkel együttműködési megállapodás kötése
 • • Gyermek üdültetése
 • • A Hit, a vallás irányában stb.Szimbolizálja a család- gyermek és ifjúságvédelem méltóságát, függetlenségét és az örökkévalóságát. Elismerte az igazi értékeket a dolgozók tetteit, és jellemét. Példás együttműködést folytatott a civil testvérszervezetekkel haza és nemzetközi téren egyaránt. Pl.: Párbeszéd Európával Egyesület, Somogy Megyei Civil Szövetség. Civil Szervezetek Nemzetközi Konföderációja. A MAGYISZ megyei szervezte kiépült, (korábban 16 megye, jelenleg 10 megye). Fő motorja a megyei GYIVI-k voltak, jelenleg a nevelőszülői hálózat. Megtiszteltetésnek vette mindenki aki a MAGYISZ tagja lehetett. A MAGYISZ erkölcse szilárd, s nem úgy mint néhány alaptörvény. A MAGYISZ testületei (elnökség, közgyűlés) akkor és úgy hoztak döntéseket és határozatokat amikor nem tévedhettek, végrehajthatatlan döntés nem született (éves szinten) elnökségi határozat, 4 évente közgyűlés évente 10.-15 határozat az átlag. A MAGYISZ egy test. A 25 év alatt sok civil szervezet jött létre, de a MAGYISZ szilárdan megmaradt, annak ellenére, hogy az új jogszabály alapján több éve már működési támogatást sem kapott. (Minél több baj van az állammal, annál több civil szervezet szűnt meg. Pl: közhasznúság, pályázatok hiánya, szervezetek működési költségeinek hozzájárulása).

Nehéz egyeztetni a hatalmat és a civil szervezeteket: szektormentesség, önállóság, demokratikus vezetés, döntései utólag is ellenőrizhetőek. Én mint elnök alapító, Pro bono publico, a közjaváért dolgoztam. A MAGYISZ tevékenységét 4 szakminisztérium ismerte el. Az önálló szervezeteink összefogtak egymással ha különtöző módon is de egyetértettek, ha egy jogszabály mikénti végrehajtásának volt a tárgyalások tárgya. A MAGYISZ tudta szétválasztani az állami és saját ügyeit munkálkodása alatt, semmi jogtalanságot nem tett. A MAGYISZ saját erejére támaszkodhatott. Ezért szövetségeseket keresett. Megállapodások sokaságát kötötte hazai és nemzetközi szervezetekkel. Legutóbb létrehozta a Civil Szervezetek Nemzetközi Konföderációját is 66 aláírással.

A MAGYISZ fő tartaléka a nevelőszülők. (Ne engedjük, hogy közénk bármilyen ék kerüljön.). A MAGYISZ egy család. A család gyermek- és ifjúságvédelem méhében fogant. Sokat segítettek, Dr. Bernád István, Dr. Kovács Gyula, Dr. Murányi Katalin, Dr. Kóti János, Porczió Györgyné, Endrődi Jánosné és akik hamarosan átveszik a Díszoklevelet. A szövetség tagja a 40 ezres család- és ifjúságvédelmi rendszerben dolgozók a nevelőszülők is. „a haza” tagjai. Köszönetet és tiszteletet azoknak akik már nincsenek közöttünk elhaláloztak, nyugodjanak békében.Köszönetet mondok először is a

 • • MAGYISZ tagságának
 • • a tisztségviselőknek,
 • • az elnökség tagjainak,
 • • a felügyelő bizottság elnökének és tagjainak, és
 • • a többi bizottság elnökeinek és tagjainak és nem utoljára
 • • Szakminisztériumoknak
 • • A helyi önkormányzatoknak és főleg a szociálpolitikával és a gyermekek ügyeit végző gyámügyes kollegáknak a testvérszervezeteknek és mindazoknak a patronálóknak akik önzetlenül segítették a MAGYISZ működését, a szakmai konferenciákat úgyszintén. Külön ki kell emelnem a gyermeküdültetéssel kapcsolatosan a patronáló szülők szeretetét, gondozását és mindazon anyagi támogatást, melyeket a náluk elhelyezett gyermekekért tettek

 • • A MAGYISZ kis létszámú apparátusának akik nélkül én mint elnök csak „egy béna kacsa lettem volna”Összefoglalva: Ne kérdezd, hogy megérte-e, a jövőnek dolgoztál, jó befektetés volt, kamatozni fog. Petra Chrisztus fogta kezünket, magasztaljuk Istent. „A MAGYISZ-ból sugárzik a béke a szeretet. És a MAGYISZ a gyermekek, tanult, önzetlen védője.” A MAGYISZ a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi rendszerben létrejött számos civil szervezetek között a „Híd” szerepét töltötte be. Nagy szakmai - szellemi magasságba jutott. Egyben nagykövete és inspiráló szószólója. Világszerte ismert, megbecsült Szövetség. A közjóért!KOCSIS JÁNOSNÉ (Szilvia) Asszonyt készítettem fel a 25 éves MAGYISZ következő elnökére, meg is választottunk Biztos vagyok benne, hogy jó választás volt. Csak így tovább, áldjon meg benneteket az Isten.Szervezet bemutatása röviden A Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Kamarát a Somogy Megyei Bírósági 1990. július 16-án vette nyilvántartásba, mely 1990. augusztus 10.-én lett jogerős. (Pk. 60.083/1990/1. nyilvántartási szám: 579.). Fenti bíróság 1996. január 17-én kelt Pk. 60.083/1990/3. számú végzésével jegyezte be Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség néven. Közhasznú jogállását Pk. 60.083/1990/11. számú jogerős végzéssel jegyezték be 1999. február 10-én. Működési területe Magyarország. 11 megyében önálló szervezettel működik, a többi megyében koordinátor fogja össze a tagságot.A Szövetség célja:

 • - a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági, valamint a dolgozói érdekképviselet,
 • - a Szövetség tevékenységével összefüggő jogszabályok előkészítésében való közreműködés,
 • - a család-, a gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozók szakmai, etikai, gazdasági és szociális érdekeinek érvényesítése,
 • - a nevelői- pedagógiai, a gondviselői- és a gazdasági tevékenység színvonalának emelése,
 • - a család- a gyermek- és ifjúságvédelem társadalmi presztízsének megteremtése, az ebben tevékenykedők összetartozásának erősítése,
 • - az ENSZ Gyermeki Jognyilatkozat és egyéb nemzetközi szerződések végrehajtásában való közreműködés, konferenciák tartása,
 • - gyermekek üdültetése, vallásos szemléletük segítése.A Szövetség rendszeresen szervez és tart országos és nemzetközi szakmai Fórumokat, Szemináriumokat. Együttműködési Megállapodást kötött többek között: Izrael, Dániai, Németországi, Romániai, Szlovákiai szakmai civil szervezetekkel: a gyermeki jogok érvényesülése, a jogalkotás, a gyermeküdültetés és a szakember képzés területén. A Szövetséget elismerő oklevéllel tűntette ki Harrach Péter, Gyurcsány Ferenc, Dr. Kolber István és Dr. Herczog László miniszterek. A MAGYISZ tagjai közül többen részesültek állami, szakmai kitüntetésben. A Magyarok I. Világtalálkozója alkalmából Dr. Orbán István elnök „A Világ Magyarságáért” kapott nemzetközi oklevelet. Több tucatnyi szakmai és módszertani segédanyagot és három kötetes mintatárat készítettem. „A Gyermekekért” című öt kötetes könyvet írtam és számos szakfolyóiratban publikáltam. (Pl.: Állam és Igazgatás, Szakmai Közlönyök stb). Kezdeményezője és megszervezője voltam a szociálpedagógus képzésnek (Egri Tanárképző Főiskola, Kiskunhalasi és Székesfehérvári kihelyezett tagozat), és tanára voltam, 11 szakmai „jegyzetet” írtam. A MAGYISZ nevelőszülői képzéshez, a bűnmegelőzés és bűnüldözéshez, az esélyegyenlőség biztosításához szellemi és anyagi segítséget is biztosít, a pályázatokkal elnyert forrással.Főbb tevékenységek, kapcsolatrendszerek, együttműködések felsorolása címszavakban:

 • - Szakkollégiumok létrehozása.
 • - Területi szervezetek megalakulására határozat.
 • - Dr. Antall József miniszterelnök, dr. Surján László miniszter, Dr. Rókusfalvy Pál helyettes államtitkár, Bene Béla főosztályvezető részére       bemutatkozó levelezés a MAGYIK szerepéről, a gyermek- és ifjúságvédelemi rendszer átalakulásáról, gyermekvédelmi törvény       megalkotásáról.
 • - MAGYIK és Gyámügyi Kamara együttműködési megállapodást kötött.
 • - Taglétszám év végére 403 fő volt 19 megyében és Budapesten, jelenleg pedig 1062 fő.
 • - Szakképzés beindítása.
 • - MAGYIK – Schleswig – Holstein-i ifjúsági szervezet közötti együttműködés elvi megállapodása.
 • - 1992. évi küldöttközgyűlés előkészítése.
 • - MAGYIK – Dániai Adaption Center szervezet közötti megállapodás előkészítése.
 • - Elnöki körlevelek kiadása.
 • - Izraeli Emek megyei Mizra kibuc-al való együttműködés és egy 8 tagú delegáció tanulmányútjának előkészítése.
 • - Nemzetközi Szociálpolitikai tanácskozást tartottunk Balatonfenyvesen (Szimpózium).
 • - Izraeli delegáció érkezett a Kamara meghívására.
 • - Hivatásos pártfogók szakmai konferenciájára Balatonfenyvesen került sor.
 • - A III. szakmai Szimpóziumon tartott előadásokról könyv jelent meg.
 • - A gyermekvédelmi törvény első munkaanyagát vitattuk meg.
 • - Nevelőszülők képzésére Dániából 500 ezer forintot kaptunk.
 • - Fejér, BAZ megyei szervezetek megalakulása.
 • - Küldöttközgyűlések
 • - Somogy Megyei Tagozat önállóvá vált (98 fő).
 • - Békés, Vas, Veszprém megyében önálló tagozatok szervezése. Békés azóta is stabil önálló szervezet.
 • - 9 intézményvezető pályázatainak véleményezésére kérték fel a Kamarát (első ízben).
 • - Szociális Tanács és a Kamara együttműködést kötött.
 • - Finnországba 30 állami gondoskodás alatt álló kiskorú és 15 Kamarai tag 21 napos tanulmányúton vett részt.
 • - Nemzetközi kapcsolatok szakmai kollégiuma alakult.
 • - Családterápiás szakmai Vándorgyűlést tartottunk Miskolcon.
 • - Győri szervezet és a Győri Tanítóképző Főiskola közös diplomamegújító képzést szervezett.
 • - Egri Tanítóképző Főiskola Kiskunhalasi Tagozatán a pszicho pedagógiai képzés beindult, a Pro Educatione Sociale Alapítvány anyagi
         támogatásával.
 • - Munkanélküliek képzését megszerveztük a Csurgói Gimnáziumban.
 • - Dániai segítséggel a nevelőszülők képzése beindult (Somogy, Csongrád, BAZ, Győr megyék).
 • - Módszertani segédkönyveket (I-II. kötet) készítettünk.
 • - Ünnepélyes gyermekvédelmi tanévnyitó volt Kaposvárott a Csíky Gergely Színházban (első alkalommal), amelyen Dr. Surján László Népjóléti Miniszter is részt vett.
 • - Egységesség vált a tagnyilvántartás, belépési nyilatkozat és a tagsági igazolvány.
 • - Schleswig - Holstein tartomány Rendsburg-i Evangélikus Diakonia meghívására Győr, Heves, Tolna megyei küldöttek szakmai tapasztalatcserén vettek részt.
 • - Izrael Emek megyei kapcsolatok felvétele végett 7 – 10 tagú küldöttség tett látogatást Izraelben Dr. Orbán István elnök vezetésével, három évben!
 • - Dr. Antall József miniszterelnök meglátogatta a Törökkoppányi ifjúsági tábort.
 • - A Nemzetközi Család Év alkalmából Kaposvárott országos szakmai és gyermektalálkozó volt, amelyen Dr. Boross Péter miniszterelnök is részt vett.
 • - Tagrevíziót tartottunk, melynek során a Szövetség újjá alakult!
 • - A GYIVI és a nevelőotthoni igazgatók szakmai tanácskozását megszerveztük, több éven át.
 • - Jánosi György alelnökkel (MSZP) tárgyaltunk a gyermekvédelmi törvény elfogadását illetően.
 • - A II. tanévnyitói ünnepségre Kiskunhalason a sportcsarnokban (860 fő), került sor amelyen Dr. Kovács Pál miniszter is részt vett.
 • - Zala megyében is önálló szervezet alakult.
 • - Az állami gondoskodásban lévő kiskorúak pénz és egyéb vagyonának hasznosítását kezdeményeztük, hogy az értékállandósági és a hozami elv érvényesülése a gyermek javát szolgálja. 42 oldalas tanulmányt készítettem, melynek célja a gondozattak pénzkezelése, tisztességes kamat       biztosítása, lakásvásárlás az önálló életkezdők számára!
 • - Romániai kapcsolatot bővítettük (Hargita, Kovászna, Temes).
 • - Kiskunhalasi Tagozaton beindítottuk a kriminál pedagógus képzést.
 • - Balatonfenyvesen beindult a gyermekintézmények igazgatói és gazdasági vezetői három fordulós képzése, amelyen debütált Dr. Lamperth Mónika országgyűlési képviselő.
 • - Szakmai kollégiumok beszámoltak a ciklusban végzett munkájukról.
 • - Kapcsolatot felvettük a Baptista amerikai szervezetekkel a mentálhigiénés gondozás és a terápiás utógondozás biztosítása végett.
 • - Roma hátrányos helyzetű tanulók nyári táborozását szerveztük az országban elsőként Somogy Megyében (Babócsa).
 • - Postdan-ban Nemzetközi Szakmai Konferencián vettünk részt, a nevelőszülői hálózat mint nevelési tényező címmel.
 • - Pártfogói Akadémiát tartottunk Balatonfenyvesen.
 • - Békés, Komárom, Somogy Megyei tagok Németországi tanulmányúton vettek részt.
 • - Szociális Tanács, amelynek elnöke 7 éven át Dr. Orbán István volt! 11 Kamarai tag részére biztosított Franciaországi szakmai tanulmányúton való részvételt.
 • - Pedagógiai Szakmai Napokat szerveztünk (Balatonfenyves), utógondozás, különleges otthonok, gyermekfelügyelői stúdiókban.
 • - Társadalmi Civil Kamarával együttműködést kötöttünk.
 • - A Csjt. módosítását kezdeményeztük Kaposvárott tartott szakmapolitikai fórumon, amelyen Dr. Lamperth Mónika, Dr. Egerszegi László, Pásztohy András országgyűlési képviselők is részt vettek. Kezdeményeztük a pártfogói felügyelet struktúraváltoztatását, újraértékelését.
 • - Dániai Adaption Center segítségével beindítottuk a gyámsággal és a gyermekek felügyeletével érintettek szakmai képzését.
 • - A minisztérium felkérésére Győr-Moson-Sopron megyei gyermekintézmények szakmai átvilágítását végeztük (azóta modellértékű gyermekvédelmi rendszer alakult ki).
 • - Az 1995/96. évi gyermekvédelmi tanévnyitó Székesfehérvárott volt (sajnos a minisztérium ezt követően saját hatáskörébe vette).
 • - Kezdeményeztük, hogy alanyi jogon járjon az önálló életkezdési támogatás (első próbálkozás).
 • - Kezdeményeztük, hogy a szétforgácsolt gyermek- és ifjúságvédelmi rendszer egy tárcához kerüljön és az állampolgárok Ombudsmanjának (Dr. Gönczöl Katalin) legyen egy önálló gyermek- és ifjúságvédelemmel foglalkozó helyettese.
 • - Nevelőszülők, gyermekfelügyelők, pártfogók képzése szakmát adó (biztosító) legyen, mint új képzési formát kidolgoztuk, és kezdeményeztük regisztrálását is.
 • - Kezdeményeztük az integrált szocializációs intézmények létrehozását.
 • - A Menedék Alapítvánnyal és a Word of Life szervezettel megállapodást kötöttünk nevelőszülők, társadalmi pártfogók és szociális munkások képzésére.
 • - Horn Gyula miniszterelnöknek az Szt. módosítása, a gyermekvédelmi törvény megalkotása tárgyában beadvánnyal éltünk.
 • - 1996. január 1-től a Kamara „Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség” (MAGYISZ) névre változott azonos tartalommal és szervezeti egységgel. (1996. február 12-én kelt Somogy Megyei Bíróság Pk. 60.083/1990. számú végzés).
 • - Görögországi tanulmányúton a tagok és állami gondoskodás alatt álló vettek részt, központi forrás nélkül!
 • - Befejeződött a nevelőszülők tanfolyama, tanúsítvány kiadásával.
 • - Bűnmegelőzési és közlekedésbiztonsági szakmai Fórumot tartottunk Kaposvárott (elsőként e témában) a megyeházán.
 • - Dániában 40 fő tag és nevelőszülők találkozása, 10 napos szakmai tanfolyam keretében.
 • - Szociális Tanács 1.350.000,-Ft-tal támogatta a Szövetséget. Beregszászi járásból 32 személyt készítettünk fel.
 • - MAGYISZ képviselője az MTV kuratóriumi tagja lett. (Dr. Orbán István elnök)
 • - Szegedi JATE és a MAGYISZ előkészítette a gyermek- és ifjúságvédelmi rendszer dolgozóinak európai szintű kétlépcsős képzését. Egy millió forinttal Alapítvány is támogatta.
 • - A gyermeki alapjogok az Alkotmányba kerüljenek, javasolta a Szövetség elsőként.
 • - Kifogásoltuk a külföldre történő örökbefogadással kapcsolatos eljárást, mivel törvényellenes, megtéveszti a lakosságot.
 • - Nemzetközi Szakmai Fórumot tartottunk Balatonlellén (Postás Hotel), amelyen részt vett Dr. Suchman Tamás miniszter is.
 • - Megállapodást kötöttünk a Szegedi JATE Állami- és Jogtudományi Karának az Universitas keretében létrehozandó „családvédelem” tanszék létrehozása érdekében. A szakminiszter „elutasította” politikai okból! A nevelőszülőknek akkreditált Oklevelet adtunk ki, Dr. Orbán       István elnök aláírásával.
 • - Gyvt. és a végrehajtási rendeletek munkaanyagát megtárgyalta (Veszprémben, a Főjegyzői Kollégiummal és Nyíregyházán) és több pontban tett javaslatot. Részt vettek a BM, a Közigazgatási Kar, az Igazgatói Munkaközösség képviselői is. 168 § módosítására –       kiegészítésére 107 tételben tettünk javaslatot, s 74 §-t érintve járt sikerrel!
 • - Fejér megyei szervezetünk beindította család terapeuta képzést.
 • - Módosult az Alapdokumentum, hogy az SZJA 1%-át fogadni tudja, így a Szövetség pártoktól független, nem támogatja.
 • - AZ EU tagsággal kapcsolatosan szakmapolitikai Fórumon a Szövetség támogatta a Kormány előterjesztését (Budapest), 10 megyében 200-350 fő részvételével történtek a Tájékoztató-i előadások, programok, politikusok, megye közgyűlés elnökei, stb, Dr. Orbán István szervezésével       és elnökletével.
 • - Megállapodást kötöttünk asz OTP Lakástakarék pénztárral az önálló életkezdők támogatása tárgyában (Kaposvár).
 • - Nemzeti Polgári Mozgalmak Nemzetközi Fórumán (Svájc, Solothurm) a Szövetség delegációja és részt vett.
 • - Állást foglaltunk a Fejér és Pest Megyei GYIVI igazgatói státusz betöltését illetően.
 • - FICE Magyarországi szervezetével együttműködést kötöttünk.
 • - Kezdeményeztük a gyámok és a gazdasági vezetők szakmai képzését.
 • - A VIII. szakmai könyv is elkészült.
 • - Euró integrációval kapcsolatos együttműködés lehetőségeit tárgyaltuk meg a Párbeszéd Európával Somogy Megyei Polgárok  Egyesületével (Siófok).
 • - Nemzetközi Fejlesztési Terv a partnerség jegyében című konferencián részt vettünk (Budapest).
 • - Kaposvárott, Egerben, Kecskeméten, Győrben szakmai fórumokat tartottunk az ágazat dolgozóinak posztgraduális képzését illetően.
 • - Ünnepi elnökségi ülésen köszöntötték Dr. Orbán István elnököt születésének 60. évfordulója tiszteletére Egerben.
 • - Dr. Polt Péter az Állampolgári Jogok Országos Biztosa általános helyettese előadást tartott az ENSZ gyermeki jogok hatályosulásával kapcsolatosan Kaposvárott három Szakmapolitikai Fórum (a családvédelem szolgálatában).
 • - Siófokon a Jegyzői Közigazgatási Konferencia (VI.) jegyében a MAGYISZ a IV. szekciót szervezte (34 %-os, 161 fő, nagyságrendben a legnagyobb szekció volt).
 • - Megállapodást kötöttünk a Jegyzői Közigazgatási Karral, és együttes ajánlást tettünk a Gyvt. módosításával kapcsolatosan (gyámpénztár létesítése, Jog-kriminál-közlekedési pedagógiai oktatására, a dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítására, a gyermek ombudsman       létrehozására).
 • - Európai Napok megtartását kezdeményeztük és elindítottuk az Uniós csatlakozás propagálását (Somogy megye).
 • - 1000,-Ft/fő tagdíj megállapítása.
 • - MAGYISZ közhasznú szervezetté történő kezdeményezése.
 • - Az Európai Duna Akadémián 25 állami gondozott és 5 tag vett részt.
 • - V. Küldöttközgyűlés volt Balatonföldvárott.
 • - A családok támogatásáról szóló jogszabálytervezet vitáját kezdeményeztük (Balatonföldvár) a tanácskozáson részt vettek a civil szervezetek (pl.: Somogyért Egyesület, Társadalmi Unió) és Forgó Györgyné SZCSM főosztályvezetője is.
 • - Gyvt. módosítására 53 pontban tettünk javaslatot.
 • - Elindítottuk a gyámok, gondnokok képzését (Nyíregyháza), OKJ-s képzés formában.
 • - Az Európai Civil Ház tagjává vált a Szövetség.
 • - Csatlakoztunk a Szociális Szakmai Szövetséghez.
 • - Belvíz károsultak részére tízezer forintot utaltunk.
 • - Spanyolországi tanulmányúton vettünk részt (53 fő), köztük 12 ág is.
 • - Szakmai Fórumot tartottunk Csokonyavisontán (Somogy) a Gyvt. végrehajtásával kapcsolatosan, a „közigazgatási kistérségek” létrehozását illetően.
 • - Szlovákia-Csehországban tanulmányúton vettünk részt a Jegyzői Közigazgatási Kar szervezésében.
 • - Harrach Péter a Szövetség Kollektíváját „Elismerő Oklevélben” tűntette ki.
 • - Pest Megyei Szövetség önálló szervezetté vált.
 • - Pénzintézetekkel, Biztosító Rt-vel támogatói szerződéseket kötöttünk.
 • - MAGYISZ Elnöki Dicséret, Oklevél, Gyermeki Jogokért adományozható kitűntetés jogszerűsége.
 • - „Gyermekét tartó anya” lett a MAGYISZ jelképe (Szász Endre alkotása).
 • - Együttműködési megállapodást kötöttünk a GLH Kft-vel (Székesfehérvár).
 • - Megemlékezés a MAGYISZ 10. évfordulója alkalmából rendezett Szakmapolitikai Fórumon (Balatonföldvár), melyek fővédnöke Orbán Viktor miniszterelnök, szakmai védnöke Gáspár Károly SZCSM főosztályvezetője volt.Téma: A Kormány Nemzeti Családpolitikai Koncepciója Főelőadó: Harrach Péter miniszter voltKitűntetéseket és Emléklapokat adtunk át.

 • - „Párbeszéd Európával” Egyesülettel való kapcsolat elmélyítése.
 • - Küldöttek 87, 9 % volt jelen, a küldöttközgyűlés 89,6%-os arányban volt határozatképes.
 • - Pest Megyei Önálló Szervezet által tartott Nemzetközi Konferencián (Budapest) megvitattuk és tettünk javaslatot a Gyvt. módosítására (107 javaslat, ebből 74-et elfogadtak).
 • - 100 éves a gyermekvédelem Nemzetközi Fórum (Balatonföldvár). Főtéma: „A gyermek joga”, mintegy 400 fő részvételével
 • - Két kötetes szakimai könyv jelent meg a MAGYISZ gondozásában a Centenáriumi évforduló alkalmából.
 • - Kihelyezett elnökségi ülés Komárom-Szlovákiai tapasztalatcsere (Komárom), 2000 fő részvételével
 • - Önálló megemlékezési rendezvények Somogy, Győr, BAZ megyei szervezeteink által.
 • - Kaposvárott a Szociális Munka Napja és Gyermekek Jogainak Napja alkalmából ünnepi megemlékezést tartottunk a Sportcsarnokban, melyen Harrach Péter miniszter is részt vett.
 • - Balás Béla megyéspüspök 57 állami gondoskodásban lévő kiskorút keresztelt meg a Kaposvári Püspöki Székesegyházban.
 • - Kecskemét, Szentendre, Sopron, Miskolc és Debrecen regionális központban megemlékezéseket tartottunk.
 • - Kaposvárott „A Gyermekvédelem 100 éve” című kiállítást szerveztünk.
 • - Kaposvárott 4 pár állami gondozott házasságkötésére került sor, részükre Kaposváron lakást biztosítottunk, illetve vásároltunk, Egy asztalnál foglalt helyet Dr. Lampert Mónika és Dr. Mátrai Márta OGY képviselők, akik „nászasszonyi minőségben” voltak hivatalosak.
 • - Erdélyi magyar szervezetek találkozója volt Kaposvárott.
 • - Megyei Főjegyzői Szakmai Kollégiumot tartottunk Zalakaroson.
 • - Petíciót adtunk át Harrach Péter miniszternek a nevelőszülői státusz rendezésére, a gyámpénztár és vagyonkezelés, örökbefogadás, stb. tárgyában.
 • - A Központi, a Kecskeméti, a Győri, a Somogy Megyei Szervezetek részére 1-1 db számítógépet biztosítottunk. A tagnyilvántartás számítógépen történik.
 • - Szlovák Parlament alelnöke, Bugár Béla fogadta a Szövetség küldöttségét.
 • - 50. éves a Csjt. ebből az alkalomból Kecskeméten, Veszprémben, Egerben, Békéscsabán stb. Szakmapolitikai Fórumot tartottunk.
 • - Nevelőszülői hálózat privatizációjával kapcsolatosan Pest Megyei Önálló Szervezet Tanácskozást szervezett.
 • - Az elnök felkereste Zala, Fejér, Veszprém, Tolna, Csongrád, Békés, Somogy Megyei Önálló Szervezeteket.
 • - Dr. Göncz Kinga, Dr. Csizmár Gábor államtitkárok fogadták a MAGYISZ küldöttségét.
 • - Dr. Lamperth Mónika belügyminiszter látogatást tett a MAGYISZ elnökségi ülésén (Kaposvár).
 • - A Kaposvári Városi Ügyészség törvényességi vizsgálatot végzett a Szövetség Központjában.
 • - Az ügyészségi felszólalás és jelzés miatt az Alapszabályt a VII. Küldöttközgyűlés módosította.
 • - DADA programot a Szövetség elindította, kiadmányhoz anyagilag is hozzájárult.
 • - A Kormány bűnmegelőzési és bűnüldözési programja és a civil szervezetekkel való együttműködés miatt Szakmapolitikai Fórumot tartottunk (Balatonföldvár), amelyen részt vett Dr. Hegedüs András BM helyettes államtitkár, Szabó Sándorné ESZCSM helyettes államtitkára, Gáspár Károly kabinetfőnök (FMÜM) és Dr. Szebényi György főosztályvezető (PM).
 • - Romániai, Szlovákiai testvérszervezetekkel szakmai cserelátogatást tartottunk, melyek témája az Uniós integráció kihatásai a gyermekvédelemre.
 • - Balatonföldvárott, augusztus 28-án Szakmapolitikai Fórumon indítottuk el az országos kezdeményezésünket, mely szerint az Unió Alkotmány tervezetét, a Szövetség tagságával és a lehetőséggel ismertetjük. Részt vett Kiss Péter kancelláriaminiszter, Dr. Cser Ágnes EDDSZ elnöke, Gáspár Károly főosztályvezető, valamint a Parlamenti Pártok képviselői, Dr. Mátrai Márta is.
 • - Nemzetközi gyermektábort szerveztünk Balatonlellén.
 • - Politikai piknikre került sor Lábod községben, melyen részt vett Dr. Szili Katalin Ház elnök asszony is.
 • - Szövetség elnöke mint az ESZCSM Szakmai Kollégium tagja, a jogi bizottság vezetője sajtó tájékoztatót tartott a Szövetség munkájáról, a gyermek- és ifjúságvédelmi rendszer problémáiról.
 • - Jubileumi emlékülést tartottak Székesfehérváron.
 • - Tisztújító taggyűlés volt Hajdú-Bihar Megyei Önálló Szervezetben.
 • - Részt vettünk az Országgyűlés Szociális és Családügyi Bizottság ülésein (Budapest).
 • - Gyurcsány Ferenc Gyermek-, Ifjúsági- és Sport Miniszter „Díszoklevél”-lel tűntette ki a Szövetség kollektíváját a gyermek- és ifjúságvédelem terén kifejtett áldozatos munkája elismeréseként.
 • - Befejeztük a 10 sorozatból álló, az Európai Unió Alkotmánytervezet vitája céljából tartott szakmai Fórumokat.
 • - MAGYISZ csatlakozott a Betegjogi, Ellátott Jogi és Gyermekjogi Közalapítványhoz.
 • - Egy millió forint összeget nyertünk a gyermeküdültetésre (Balatonlelle), 43 fő részesült a kedvezményben.
 • - A „Világ gyermekeiért – a gyermeki jogokért” misét mondattunk a Nagyváradi Megyés Székesegyházban augusztus 15-én, november 20-án pedig Budapesten a Központi Zsinagógában szombati imára került sor.
 • - Arad megyei Gyermekközponttal Együttműködési Megállapodást kötöttünk.
 • - A NCA által kiírt pályázati feltételek „joghézagra” utalnak, emiatt a megyei önálló szervezeteink nem részesülhettek.
 • - A Szövetség 1 milliós működési forrásból utal át a megyei szervezeteknek.
 • - Somogy Megyei Önálló Szervezet II. Gyermekvédelmi Hét címmel egyhetes rendezvényt szervezett.
 • - „A gyermekekért” III. című kötet elkészült, bemutatója Kaposvárott volt.
 • - Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek, Dr. Draskovics Tibor PM miniszternek, Dr. Göncz Kinga miniszternek és Dr. Pordán Endre államtitkárnak a gyermekvédelem struktúra változtatása tárgyában beadvánnyal éltünk. A válaszok csak részben elfogadhatóak a szakma számára.
 • - Újjá alakult a Baranya Megyei Önálló Szervezet.
 • - Gyermekek a családokért Majális volt Miskolcon (1500 fő).
 • - Családon belüli erőszak címmel Szakmapolitikai Fórumot tartottunk Kaposvárott, melyen részt vett Harrach Péter az országgyűlés alelnöke, Dr. Suchman Tamás államtitkár is, az Emberi jogok 55., a Gyermeki jogok 15. évfordulója alkalmából tartott rendezvényen.
 • - Az ICSSZEM Miniszter 12-10072-1/2004. számú válaszlevele, állásfoglalása figyelembevételével Porczióné Egyed Mária alelnök beadványára a Somogy Megyei Bíróság PK. 60.083/1990/25. számú végzéssel bejegyezte 579/1-től 579/10. sorszám alatt Somogy, Heves, Fejér, Baranya, Győr, BAZ, Békés, Komárom, Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun megyei Önálló szervezeteket.
 • - A Szövetség a 246. helyen van az Országgyűlés Érdekvédelmi listáján regisztrálva.
 • - Az Országos Bűnmegelőzési Bizottságba továbbra is Boza Imrét Heves Megyei Önálló Szervezet elnökét delegáltuk.
 • - Az Egészségügyi és Szociális Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezetével Együttműködési Megállapodást kötöttünk, a dolgozók érdekvédelme céljából.
 • - A Szövetség Tézisek Koncepció újraértékelése megtörtént.
 • - IX. Küldöttközgyűlés volt.
 • - Emlékművet állítottunk a „Világ gyermekeiért – a Gyermeki jogokért” a Holocaust és a kommunizmus gyermekáldozataiért.Összefoglalva: A. A MAGYISZ igazolta létjogosultságát a civil társadalomban,

 • - A MAGYISZ tevékenysége elválaszthatatlan a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi rendszertől,
 • - A MAGYISZ stratégiai Szakmai Közhasznú Civil Szervezetté vált,
 • - A MAGYISZ szakmai érdekvédelme modellértékű,
 • - A Szövetség munkáját miniszterek is elismerték, a tagok állami és szakmai kitüntetéseket kaptak,
 • - A MAGYISZ szakmai tekintélye nemzetközileg is elismert.
 • - Kiépültek a MAGYISZ megyei önálló szervezetei,
 • - A magyar közigazgatás civil szervezeti része,
 • - Taglétszáma elégséges ahhoz, hogy a kivívott szakmai tekintélye tovább erősödjön,
 • - Hazai testvérszervezetekkel való kapcsolata mindennapos,
 • - A magyar család-, gyermek- és ifjúságvédelmi rendszer jogalkotásához a MAGYISZ elismert szakmai háttér,
 • - Az ágazat dolgozóinak képzése, továbbképzése, az akkreditált képzés is a MAGYISZ kezdeményezésére indult be.
 • - Politikai semlegességét megőrizve hozzájárult a civil társadalom megerősítéséhez, a dialógus megteremtésére.
 • - A MAGYISZ szervezett, kiszámítható, tettei utólagosan is ellenőrizhetők,
 • - Főereje az emberi tényezőben rejlik,
 • - Jó és felelős vezetéssel rendelkezik,
 • - Módszertani segédanyagok kiadásaival, hazai és nemzetközi szakmai, szakmapolitikai rendezvényeivel erősíti hazánk jó hírnevét.
 • - Alapítvánnyal hatékonyan segítettük a tagság képzését, módszertani könyvek kiadását, a gyermekek üdültetését.
 • - Gazdálkodása, a pénzügyi bizonylatolás, a tagnyilvántartás és ügyintézés naprakész.
 • - „Ne üsd, akinek kezéből eszel.”
 • - „A MAGYISZ értéket teremtett, értéket hordoz, és értéket továbbít.”
 • - Boldog vagyok, hogy együtt lehetettem egy csodálatos világban.!
 • - A MAGYISZ egyetemes, nem válhat a politika foglyává!Kiemelendő, hogy a Világon először és egyedülálló, hogy Balatonlellén fekete-fehér gránitból Emlékművet állított társadalmi összefogással a Gyermekáldozatokért – és a Gyermeki Jogokért 2005-ben. 2012-ben a II. Magyar Világtalálkozó ünnepélyes budapesti megnyitóján került a sor a Civil Szervezetek Nemzetközi Konföderációjának megalakítására Budapesten az Uránia Filmszínházban, akkor írta alá 24 alapító és 18 támogató a CSZNK Alapdokumentumát, amely célul tűzte ki, hogy a Kárpát-medence és az azon túli országok civil szervezetei az új évezred kezdetén, a hit, a reménység és a szeretet jegyében, embertársaik iránt érzett felelősséggel elhatározzák, hogy a nemzetek és a nemzedékek közötti tartalmas kapcsolat kialakításával, harmonikus együttműködésben, egymás tapasztalatait kölcsönösen hasznosítják. Kinyilvánították, hogy büszkék nemzeteik eredményeire, s arra hogy a népek alkotmányos kormányzatai jogszabályokban biztosítják a civil szervezetek megalakulásának lehetőségét és anyagilag is segítik működésüket.Az Alapokmány aláírói voltak többek között:

  - Ahmed Szliman, az Európa Afrikáért Alapítvány mauritániai elnöke
 • - Dr. Sandor Szabo, Bishop-Pastor Hungarian Reformed Church in America
 • - Free Magyar Reformed Church of Ontario Kalifornia USA
 • - Dr. Orbán István, Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség és a Somogy Megyei Civil Szövetség elnöke
 • - Dr. Tanka László, Magyarságszolgálati Alapítvány kuratóriumi elnöke
 • - Dr. Cser Ágnes, Magyar Munkavállalók Szociális és Egészségügyben Dolgozók Demokratikus Szervezet elnöke
 • - Gabriella Németh Vice-President Pozsony Megye Alispánja, valamint a Nagycsaládosok Egyesületének elnöke Szlovákia
 • - Lovag dr. Mezei László, „Kossuth Lajos Koszorúja Alapítvány” alapító-elnöke és a „Panoráma Világklub” Kárpát-aljai elnöke
 • - Dr. Szathmáryné Sipos Ildikó Civil Európa Egyesület és a Panoráma Világklub Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöke
 • - Jochen Riggers, Pro Initió Egyesület elnöke Németország
 • - Bogdan Radu Ilie, „Casa Transilvania” Szervezet elnöke Hunyad Megye
 • - Gergely Annamária, Albin Alapítvány elnöke Bihar megye
 • - Tóth Beáta, Manus Pulchrae elnöke Bihar megye
 • - Portik Antal, Pro Sovata Alapítvány adminisztrátor Maros megye
 • - Dóczi Tamás, Talentum Alapítvány Alelnöke Maros megye
 • - Ungur Ibolya, Rhema Keresztény Alapítvány vezérigazgatója Maros megye
 • - Bálint Olga, Szentkereszty Stephanie Egyesület elnöke Kovászna megye
 • - Dame, v. dr. Boldizsár Tiborné, Viola "Mindszenty Bíboros Koszorúja Alapítvány" kuratórium elnöke
 • - Stritecky Ákos, AD Events Kft cégtulajdonos-menedzser
 • - Dr. Czeglédi József Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület, a Közép-Európai Club Pannonia Közhasznú Egyesület ügyvezető elnöke
 • - Gaál István Budapesti Székely Kör Alapítvány titkára
 • - Lovag Száva József Felső-Tisza-Vidéki Vállalkozók Klubja elnöke
 • - Kühár Tiborné,vállalkozó, üzletvezető Husqvarna Kaposvár
 • - Puskás Béla, Somogy Kegyeleti Egyesület képviselője
 • - Stadler Natália, Regionális Magyar-Orosz Gyermek- és Ifjúsági Kulturális Egyesület elnöke
 • - Gokieli Szvetlana, Orosz Hagyományőrzők Kaposvári Egyesület Elnöke
 • - Babják Zoltán, „Kárpátaljai Panoráma” Kulturális Alapítvány elnöke Kárpátalja, Beregszász
 • - Kázmér Dávid, „Panoráma Világklub Beregszászi társklub” Társelnök, Kárpátalja, Beregszász2013. november 16-án Kárpátalján Szolyva településen a „Gyermek áldozatokért” Emléktáblát avatott fel. A Sztálini diktatúra-fasizmus mintegy 17 ezer magyar és más nemzetiségű állampolgárok kivégzésnek, köztük mintegy 2 ezer gyermek emlékére. Az Emléktábla 80*120 cm-es nagyságú fekete gránitból készült. 2014. március 7-én Nagymagyar Településen helyeztünk el egy Emléktáblát az 1940-es években deportált magyar családok – gyermekek Emlékére. 2014. április 28-án Szováta településen „A Gyermekáldozatokért és a Gyermeki Jogokért avattunk Emléktáblát. 2015. évben immár kilencedik alkalommal került megszervezésre a Nevelőszülők Nemzetközi Konferenciája, ahol Magyarországról és a határon túlról érkeznek nevelőszülők a náluk nevelkedő gyermekkel együtt. Az első két évben Balatonllellén, majd ezt követő 5 évben Fonyódligeten és az elmúlt két évben pedig Siófokon a Hotel Ezüstpartban. A rendezvény minden évben nagy sikert aratott. 2015. augusztusában a szervezet 3 napos tanulmányúton vett részt a Vajdaságban, ahol kitűntetéseket adott át, Dr. Orbán István elnök, Zenta város polgármesterének.Sikeresnek mondható azon törekvésünk, mely hosszú évek óta Szövetségünk egyik fő célja volt, hogy a nevelőszülői hálózat intézményesen kiépüljön és a nevelőszülői jogviszony nyugdíjalapot biztosító munkaviszonnyá alakuljon. Örömünkre szolgál a tény, hogy 2014. január 1-től a nevelőszülői jogviszony helyett minden nevelőszülő munkaviszony keretében végezheti „24 órás feladatát”. Viszont a törvény nem jó, átdolgozása szükséges, a nevelőszülők jogainak érvényesülése érdekében.

 • - Az elmúlt 25 év teljesen betemette az egykori intézményes hiányos család-, gyermek- és ifjúságvédelmet.
 • - A gyermek áldozatok elhamvadt pora, nem temeti be a feledést, sőt a korok társadalmai tanúskodnak a halott gyermekekről.
 • - Világ társadalmai XX. Századi hitlerizmus embertelenségéből kaptak történelmi leckét.
 • - 1989. év november 20-i ENSZ Gyermeki Jognyilatkozat alapján nyert polgárjogokat a gyermek, a maga társadalmi valóságában. Teremtés történt! Az ENSZ mindezek előtt el akart igazodni a valóság összekuszálódott jelenségeiben, s feltárni a gyermek társadalmi igazságát.
 • - A 25 év előtti múlt és az azt követő évek a jelen, a gazdagodott akár egy dokumentumi regény, kormányok intézkedései uralkodók pátensei, nagyipari módon próbáltak egységesíteni a gyermekek védelmét. Mégis azt állítom „A gyermek a Világon a tisztesség és védelem nélkül él!”
 • - A gyermek áldozatok tömegsírjai a Világban megtalálhatóak, korok, korszakok függvényeiben.
 • - A „lappangó fajgyűlölet, rasszizmus, a kirekesztődés, a gyermekek a polgárok időzített aknái!” És ez nem egy nép, egy szervezet – nemzetiség ügye. A fasizmus a legkülönbözőbb formákban ma is megvan a Világon, fenyegetése még mindig nem tűnt el egünkről!
 • - Felelősek vagyunk a gyermekség sorsáról! A Világgal valami nincs rendjén! A civilizáció veszélyben van!
 • - A gyermeki jog nyilatkozat emeli egyetemes érvényűvé, a Nyilatkozat legnagyobb értéke éppen ebben van.
 • - A Nyilatkozat minden szava, ajánlása igaz – pusztítják, nyomorítják, megalázzák több millió gyermeket napjainkban is!
 • - Figyelmet érdemel ugyanakkor: egyetlen gyermek elleni bűntett sem marad titokban.
 • - El kell tűnni az erőszaknak, a háborúknak, a fajgyűlöletnek. Legdrágább kincsünk az élet! Ezt kell védenünk! „Aki nem szereti a gyermekeket annak a teste és lelke is beteg”: (Dr. Orbán István előadásából).Hiányoljuk:

 • - A Nyilatkozat nem tartalmazza a gyermek kötelességeit (iskola, szülők, testvérek, tanulás, stb.)
 • - A szülők felelősségének kérdése nem szabályozott, csak úgy nevezett vendégjogban (pl.: Btk.).
 • - A MAGYISZ a CSZNK éppen ezért indítványozta a Brüsszeli Szociális és Ifjúságvédelmi Bizottságnak tegyen javaslatot a Nyilatkozat kiegészítésére. Agrement-et adtam.
 • - Legyen gyermeki ombudsman és legyen EU Gyermekjogi Charta.
 • - Hazánkban a Gyermekvédelmi törvény elavult, új törvény szükséges.
 • - El kell végeznünk a jogszabályok Deregulációját, és a Deregulációmentes területek szabályozását.
 • - Ebben a munkában a MAGYISZ és a Civil Szervezetek Szövetsége partner. Húzó erő a jegyzők sokasága, mivel tudják: „menni vagy maradni, vitorla, vagy horgony”, s a szakma vezetői nem lehetnek suszterek. A gondozottak is a társadalom a nemzet egyenjogú tagjai, a jogállam legyen reájuk büszke. Világ nyisd ki szemedet: „láss és cselekedj, nem vagy egyedül” – idézet a MAGYISZ téziseiből.
 • - Különös tekintettel a 30 éve elindított nyugdíjat folyósító nevelőszülők jogviszonyára, ugyan ez megtörtént, de több rendelkezés vitatott, illetve szakma ellenes. Tudniillik a nevelőszülőnek nem a reklám kell, nekik gyermek kell, és a gyermek nem pénz! Szép és dicsőség a családokért és a gyermekekért munkálkodni.
 • - Az új Ptk., a 2013. évi V. törvény sajnos beépítette a Csjt-t, következésképpen a gyermek mint „ dologi tényezővé vált, degradálódott.
 • - Szükség van egy új Gyvt-re, egy család-, gyermek-, és ifjúságvédelmet átfogó kormányzati koncepcióra.Mi, emberiességben is jelesre vizsgáztunk. Gyémánt hegyen állunk, de zsebünkben kavicsok vannak. A válságos gazdasági helyzet miatt a források apadnak. Mi, e nemes ügyért a jövőben is dolgozni akarunk. Az alkotók közül sokan már nem állnak vagy nyugdíjba vonultak, vagy más pályán hasznosítják nálunk szervezett tapasztalataikat, diplomájukat. Drága halottainkat most is szeretjük, Isten őrizze örök álmunkat. Tisztelt megbecsült 25 év: a történelmi harcot megvívtuk, békévé oldja az emlékezés, be kell fejeznem és illő is elbúcsúznom, ezt méltóságteljesen teszem. Kedves gyermekek, hozzátok szólók befejezésül. A 25 történetének alkotói értetek dolgoztak, elismerést érdemelnek munkájukért az utókor formálónak pedig hagyatékul hagyom, kezdjétek végtelen pályátokat. Mentálisan kell megváltoztatni a gyermekvédelmet, hogy villám ne csapjon bele, intézményrendszerein pedig ne söpörjön végig a vihar (Dr. Orbán István előadása). Barátaim! Fogtátok kezemet, én is ezt tettem, együtt alkottunk. A 25 év átolelte szeretett gyermekeinket. Szükségünk van egymásra! A Világ elvesztette azt a jogát: hogy szeresse gyermekeit, mivel annyit tett ellenük! A szeretet korlátait nekünk kell lerombolni.Célunk:

 • - A magyar öntudat jegyében a magyar összetartó közösség jöjjön össze. Mi egy vérből valók vagyunk. A magyar nép egy test!
 • - Beszélnünk kell és cselekednünk a Kárpát-medencei magyar megmaradás esélyeiről és lehetőségeiről!
 • - Az egész Trianont elhibázták!
 • - Mi utódok csak keseredést és nyomorúságot örököltünk!
 • - Bennünket a Szeretet fonala köt összeA MAGYISZ egyetemes, sosem volt és nem is válhat a politika foglyává. Ne kérdezd megérte-e, a jövőnek munkálkodtunk, munkánk kamatozni fog. Valóság! Földi és Mennyei Valóság! Magasztaljuk Istent!

Elköszönök, „A Szeretet Jegyében”.Dr. Orbán István

Magyar Gyermek- és Ifjúságvédelmi Szövetség Politikamentes Pártsemleges Közhasznú Szervezet.