KezdőlapDiszlexia.


Ha gyermeke óvodás vagy iskolás, akkor valószínűleg ön is gyakran találkozik ezzel a kifejezéssel: Diszlexia.

De mi is ez pontosan?

A diszlexia olyan olvasási probléma, mely épp látású és normális vagy magas intelligenciával rendelkező gyerekeknél jelentkezik. Előfordul, hogy a diszlexia évekig észrevétlen marad, és csak felnőttkorban ismerik fel a tüneteket. A diszlexia nem betegség, csupán egy állapot, annak jelzése, hogy a diszlexiás gyerek vagy felnőtt agya másképp működik. Ennek ellenére a legtöbb diszlexiás sikeresen teljesíthet az iskolában, ha személyre szabott fejlesztésben részesül, és megkapja a számára szükséges segítséget és érzelmi támogatást. A diszlexia legtöbbször akkor válik nyilvánvalóvá, amikor gyermeke iskolába lép, és elkezd olvasni. Ilyenkor valószínűleg a pedagógus az első, aki észreveszi a problémát.


Az iskola előtt

Az iskolába lépés előtt nehéz felismerni a diszlexia tüneteit, de vannak olyan jelek, melyek már ekkor figyelmeztethetnek, ezekre a szakemberek általában felhívják a szülők figyelmét. Helyesen megválasztott játékokkal és személyre szabott fejlesztéssel csökkenthető a diszlexia kialakulásának veszélye.
Jelek és tünetek, melyek figyelmeztethetnek a diszlexia veszélyére:

 • - gyermeke későn kezdett beszélni

 • - Lassan tanul új szavakat

 • - kicsi a szókincse, egyhangú a beszéde

 • - nehezen tanul mondókákat, verseket

 • - ügyetlen a ritmusjátékokban

 • - általában ügyetlen a mozgásos játékokban

 • - gyakran nem érti, amit kérdezel vagy mondasz neki, sokszor visszakérdez


Iskolások

Az iskolába lépve a diszlexia jelei könnyebben felismerhetővé válnak.
Ezekre figyeljen:

 • - gyermek jóval lassabban olvas, mint az osztálytársai

 • - nem érti, ami le van írva

 • - nem jól hajtja végre az összetett utasításokat

 • - nehézséget okoz számára, hogy sorozatokra, vagy listák elemeire visszaemlékezzen, például nehezen idézi fel egy bevásárlólista tételeit

 • - nehezen tesz különbséget hasonló alakzatok között, összetéveszti a hasonlóan írt betűket, szavakat (pl: dob, bob)

 • - nehezen különböztet meg hasonlóan hangzó szavakat (pl: bab,pap)

 • - feltűnően rossz a helyesírása

 • - nehezen tanul idegen nyelvet


Kamaszok és felnőttek

A diszlexia megjelenése kamaszok és felnőttek esetében hasonló a gyerekekéhez, bár egyes problémák idővel eltűnhetnek, és mások jelenhetnek meg. Bár igaz, hogy annál könnyebb segíteni, minél korábban kezdik a képességfejlesztést, de sohasem késő segítséget keresni.
Néhány jellemző tünet kamaszok és felnőttek esetében:

 • - nehézségei vannak olvasás során, beleértve a hangos olvasást is

 • - nehezen érti a szóvicceket (Mikor mos? – A kémény!), vagy a szleng kifejezéseket (dob egy hátast)

 • - nehezen osztja be az idejét, gyakran elkésik

 • - gondot okoz számára röviden összefoglalni egy történetet vagy egy filmet

 • - többször elkezdett nyelvet tanulni, de sosem volt sikere

 • - emlékezeti problémái vannak

 • - nehézséget okoz számára a számolás

 • Van segítség!

  Ha a fentiek közül több tünetet is tapasztal gyermekén, esetleg saját magán, akkor mindenképp érdemes szakemberhez fordulni. Beszéljen gyermeke óvónőjével, osztályfőnökével, vagy forduljon közvetlenül szakemberhez, logopédushoz, vagy fejlesztő pedagógushoz! Ne felejtsd el, az olvasás döntő fontosságú gyermeke tanulmányai szempontjából. Ha gyermeke nem jól olvas, akkor az iskolában csak kudarcai lesznek, és nem tud majd a képességeinek megfelelő iskolába továbbtanulni!

  A diszlexia nem betegség. Gyűjtőfogalom, amely az olvasás-tanulás zavarait jelenti. A tanulási rendellenességekkel küzdő gyerekeknek szükségük van egy sajátos információfeldolgozási mód elsajátítására, amelyet egész életükön keresztül használniuk kell. Szerencsére legtöbbjük egyéni technikát alakít ki, kompenzálva egyéb hiányosságaikat. Például úgy memorizálja a megtanulandó verseket, hogy először lerajzolja azokat.

  A diszlexiás gyerekek nem fogyatékosak, nem is eszükkel, szorgalmukkal van a baj, csupán azokon a területeken, ahol a rendezettség fontos szerepet játszik, sok akadályba ütköznek. Másrészről viszont rendkívül kreatívak, gazdag a képzeletük, sokukból lesz művész vagy műszaki zseni. Intelligenciájuk semmivel nem marad el az átlagtól, sőt gyakran magasabb is annál.

  Vizuális képességeik olyan ajándékot jelentenek számukra, amely természetes adottsággá teszi a kreatív gondolkodást, újszerű látásmódot. Gyakran igen hirtelen találnak kiváló megoldásokra, miközben mások még a problémát se tudják megfogalmazni.

  A diszlexia kialakulásának oka lehet családi eredetű, örökletes, a születés körüli sérülésekre is visszavezethetőek (pl.: középfültő-gyulladás), de lelki probléma is előidézheti - kisgyermekkorban ért trauma: szülő elvesztése, átszoktatás bal kézről jobbra.. Ezt bizonyítja az is, hogy a diszlexia tünetei stressz-szegény környezetben szinte teljesen kompenzálhatóak, viszont stressz-helyzetben idősebb korban is megjelenhetnek. Gyakran hallani a gyerekektől: "Otthon még jól el tudtam olvasni, nem tudom, most miért nem megy!"

  A diszlexia tünetei megnyilvánulhatnak az olvasás-írásban, a beszéd területén (rosszul artikulál, kevés a szókincse), a magatartásban. Érdemes külön is megemlíteni az olvasás-írás folyamán ejtett hibákat, mert ezek a leggyakoribbak. Ilyenek a betűtévesztések, amelyek a hasonlóság alapján lépnek fel, ez lehet vizuális hasonlóság: f-t, n-h, fonetikai: g-k - hasonló artikulációs mozgásra van szükség, vagy mindkettő: b-d, m-n. A magánhangzók tévesztésekor akár rövidlátásra is gyanakodhatunk, mivel a gyermek a betűket elmosódott körnek látja (é-ó; á-ó).

  Vizuális tévesztés és a jobb-bal oldali irányok helytelen használata lehet oka a betű- és szótagkihagyásnak, a betűk megfordításának (el-le). Az is előfordul, hogy az előbb felismert betűt ejti ki először.

  Persze a gazdag szókinccsel rendelkezők kombinálnak, elég néhány karakterisztikusabb betűt felismerni, már megpróbálja kitalálni a szót. Ez is azt bizonyítja, hogy a vizualitás az egyik legfontosabb tényező az olvasás elsajátításában (természetesen a hallás és a beszéd mellett).

  Milyen a diszlexiások vizuális észlelése? Az ember észlelőrendszere rendkívül rugalmas és tanulékony. A tanulás maga is az észlelőrendszerben jön létre. A vizuális figyelem az észlelésnek központi jelensége. Az észlelés a tudással van kapcsolatban és az emlékezettel működik együtt. Az észlelések az emlékezet információival kerülnek az agyunkban összehasonlításra és kombinálódnak azokkal. Az ismeretek mind magasabb fokúvá bővülnek, az új észlelés új információval gazdagít.

  A szem állandóan kis, lökésszerű mozgásokat végez. A diszlexiások egy részénél megállapították, hogy ezek a látási észlelést segítő lökésszerű letapogató mozgások egyik napról a másikra, idegállapottól függően megváltoznak, a két szemben akár különbözőek is lehetnek. Az egyik túllő a célon, a másik letapogatja a hibát. A fáradtság, a stressz, a betegség következtében az állandó kompenzálások megváltoztatják az idegi szabályozást. Az idegek teljes funkciókészsége nem kezdettől adott, a hiányos vizuális tapasztalatok és a nem egyértelmű érzékelés a fejlődési folyamatot leállítja, az érést gátolja. A szem és a megfelelő idegsejtek közötti kapcsolatrendszer lényegében genetikailag meghatározott, de a teljes kifejlődés csak a vizuális tapasztalatok nyomán következik be.

  A szavakra koncentrált tekintet esetén a szemnek az olvasási távolsághoz kell alkalmazkodnia. Hogy éles kép alakuljon ki, egyidejűleg mindkét szem optikai tengelyének erre a pontra kell fordulnia. A beérkező érzékleti benyomás egy képpé olvad öszsze. Az alkalmazkodás és az agy tevékenysége átlagosan 60%;40%-os arányt tesz ki. Diszlexiásoknál ez az arány 20%;80% is lehet. Vagyis a szem alkalmazkodása alacsony, a többit az agyműködés adja, amely a már megszerzett ismeretekre támaszkodik. Mivel a két szem együttes alkalmazkodása a diszlexiásoknál ilyen csekély mértékű, a betűk felismeréséhez több időre van szükségük. Ezért tudnak nagyobb és vastagabb betűket könnyebben elolvasni. Szívesen használnak színes fóliából olvasóablakot (ezt válthatja fel a diszlexiásoknak való szemüveg).

  Hogyan kezeljük a diszlexiásokat? Mind a szülőt, mind a gyereket fel kell világosítanunk az okokról, a fejlődési nehézségekről. Sok szülő nehezen törődik bele abba, hogy gyermeke nem az átlagos módon halad. Sajnos a pedagógusok között is akad, aki csak odáig jut el a felismerésben, hogy a gyerek gyengén teljesít, magatartási problémái vannak. Az oktatás felelőssége, hogy milyen módon tud alkalmazkodni ezeknek a szokásostól eltérő, de nem ritka másképp tanulóknak a jellegzetes tanulási módjához, stílusához. Minden gyermek joga, hogy képességeinek megfelelő képzésben részesüljön, ezért az oktatást úgy kell alakítani, hogy a többségtől eltérőket is figyelembevevő tantervek, tanmenetek és módszerek álljanak a pedagógusok rendelkezésére.

  Pedig ezek a gyerekek különleges képességeket hordozhatnak magukban. Egyrészt az agy kompenzál, vagyis a hibás út helyett keres egy olyat, amit jól tud használni: pl. hamar megjegyzik a hallottakat, sőt gyorsabban, logikusabban be tudják építeni a már meglévő ismereteikbe, mint az átlag. Másrészt olyan képességeik alakulnak ki, amelyek egész életükre kihatnak. Különösen a természettudományokban és a művészetek területén jeleskednek.