Az elhanyagoláson belül találkozhatunk fizikai, érzelmi, és oktatási-nevelésbeli elhanyagolással. E szükségletek kielégítésének mellőzése, vagy súlyos hiányosságai esetén beszélünk elhanyagoltságról. Az érzelmi elhanyagoltság során a gyermeknek érzelmi kötődése, biztonsága nem valósul meg, a szükségnél kevesebb figyelmet kap a gyermek. Ez sokszor magasabb társadalmi helyzetben lévő családoknál is előfordul, időhiányból, a szülők túlterheltségétől ered.